Skip to main content

Full text of "Emery I. Gondor Collection"

See other formats


OSTERREICH / OURi 
3 

― , » T ~ Il г II 賈圍圍 

u、 5、 Л、 


一;? 二 一 ― ,<^^ ^ 

:^"々、"í J" 
fc^Uo-^ lü^"— -іЛ^^ у ч Hivatalos feljegyzések: 
neve. ..:4^-^ "В^^^^^А^- 
rendfokoza.a 一:(*^---^1^^^^^^-- 
A tábori posta szôma; 
\j、 Vlt^% ^^í>løk M. гі 
LEVELEZŐLAP Felad "rø/S? 亡, 仰, V' 上'' 
化 i 

、 y 
oJi^ "Ïii-V^ ^ " " 仁乂〜 、 

O^W^ UJU . ^一, < ^ "^^^ ,1 

ou. rur cu.í-.<W^ ^ " ^ ^ <^^^ , -и ^ 

у^^и^ U_W、 й^^" -f U^W^ - , " ^ 

" " — t^, iwt " в^с^Лг^ -- 
3» t<lU>L4 C-<^ (OU*/ -4. CU' Vi ;^土'"' -"、 Мл I- ^ОЛ* ^^、 tu. 一 < ^ ― y 二-" -- 、- Г.*. 产 Y, ¿ 乂 Lu*^ 1 чичл«-С t>UJU" "。L 

, j rt "、 、'、、 O^^'^-*-^' 、 

"、 "广 ' " гі ^ - '厶 Y 吣- 

―" 卞-, " \^ 

力、 <u^t. " 

二 .、 ― " 乂 」 / , 

〜―" 々 ^ '-、 ' - y Ч * 

-ГЧ a 八、/ t>-U* <^ 

^ '"? ―〜 " 、 

,,— 、 " T^ . 厶 •' г 

— 一、 ^ ^ 

^ жо 嗽 二 

"1 cU' " ^ '卜 

1 , ^ 《,义 :々, , ІХГ^І-Ии-ч^ с 

^^^^^ 一 ol , ^^^^^^^^^ Т^«Ѵ и^лл^'-^'^^-О*--^ ' ' ' 

UU^ ^ ^ / / л/。 . 

...и ^ ―、 

^ ^ 丄、— 7、J V' 

乂 II 一 ^ 

V, 畫 ^ t<H^ ^ 仏 

^^^^ . и. , оЛ^ 

1 , ^^我 uu— 

^ ^ " 練 ^^^^ 。^( uu. ― "一- 

、― "о 

|6 <^, ІИЧЧ i LJLc ― 丄 ,一「 O/^w^ to к 、一 -, 

IXi ^ 、" >^、 

一" "" u^ tTL^i 

^ 7Xj ^ ""产 ^*"^ " 

^U:^ ^ ^ 一 〜 , 

^Сѵ'ОІ<Л ЙДЛ^**^ ' 奢、 С^іл^^ч^^ 广 ,"- : . г - ъ 一 ^ ©ил U/-*— > , 3 . J.uiu?u^ , " ^^^^ «А '加 Av^^>v~4^ 〜乂" W г^、 一 WUv 

" ^аЖѵ/ , Ua^ tJjU^ 4 一 Th 

LEVELEZŐLAP Н""^™' 
ІЛЛ^.. Feladó : -Са>4^.-.,.Лил*гл. 

Je 1 一- 
" .^,^:- 、―, ',二 " 

^义々 一 卜 т 〜": ?二" , 

^ ,: V' , ―、. ' TÀBOIU POSTAI LEVELEZŐLAP A íelvevô 
hivatal 
kelei- 
bélyegiôje 

Clm: • Il 

kt=f=^—— 二.、 - ^A'jir ЪсЛоЛ^<- rendfokozata: : „. д tábori poste száma: -, 士- # at tu^ , 一^ 仏' 人 

t 丄 ѵ^ "4-" 、" 一、 ; "氣級 ^':^、 y ― ; par 一卜 ^-^4 

T.aw^^ " 「一? N 

一,: tit 一; 夂- » 
^^^^ 〜 дл^ ео e^W^ ^ ^^^^^ 
Лл.^ ^ ^一' ^ ^ОІ OJÜÜL ^ 乂 
-Щг^ ии^вС 一 ^^^^^ л^^іи^ ' ,- V 

LEVELEZŐLAP 
、 '乂 

、^^ ^¿^iU^^W-/^ 

', ^X-*ta^ . 一"" 二 二" 

;二 一" (^乙 : 
…^ ― 。二 ^人 

" ^ Ч^ГГтГР'^Я —六. 

'•5". ¿i'. - V. л.<л.ѵ^ rr-^ ■ 

, N " " " ' " VHL, ^ 

^ ^^^^ " -^"-^-^^ Olx^ ^ OuÁjL , ^*^^^ 

^ Ы —一 U 二' ^ 

,гісА ö^W^ ' 

, ' + ^иЛм^^"^"^^ '一 Igazolom, hogy a parancsnolcs 'gom elatt áll6 V. , Tres. 

' , 丄 . т . n \\r\ léci támadás alkalm-^val 
Géza utca 21. зг^ши h-<zat a julius 2.-ih légit шва 

bombatal^'lat érte . 

Budapest, 19^4. szeptember 12. 

, ^ ^^..-^— ^ I hí^zőraég рагвпсзпок. .■V II" 乂 7 «1«^/ is. 

hn П. 一:!:::^ 二 Y 土: 二二- -— U- ^'^ , - J. У- . 、 
FeUaó ; /^г-7з"^ 'Т Т"^<Ѵ ч^/ 
■ 

""- ^王 ' 

'да^^ 寸 飞^^ ^^么 乂。: IT": 丄— ― ^〜-